CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Dragonstone rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”.

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Tìm hiểu cách mà Dragonstone tuyển dụng nhân sự, Tại dragonstone, chính sách tuyển dụng hướng đến mục tiêu hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ.